GS mukana SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustukitoiminnassa13.8.2021Toiminnanjohtaja

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille(7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista.

Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.
Tutustu toimintaan ja löydä meidätkin osoitteesta www.unelmista.fi