GS on valittu huippu-urheilun tähtiseurakoulutukseen22.1.2021Hansu, hallitus

Suomen Cheerleadingliiton ensimmäinen yhteistyössä Olympiakomitean kanssa järjestettävä huippu-urheilun tähtiseurakoulutus käynnistyy helmikuussa Vierumäellä. Koulutuksen tavoitteena on luoda mukaan valittuihin seuroihin sellaiset työkalut ja työtavat, joilla seurassa tapahtuvaa perustyötä kehitetään, jotta kansalliset ja kansainväliset menestystavoitteet toteutuisivat. GS on valittu kolmen muun seuran kanssa mukaan koulutukseen, jossa kehitetään huippu-urheilun laatutekijöitä seurassa.

Koulutukseen päästäkseen seurojen on tullut täyttää tietyt ennalta määritellyt laatutekijät, joilla varmistetaan riittävät resurssit sekä strategiset ja taloudelliset panostukset huippu-urheilun kehittämiseen.

Koulutusjakson päätteeksi GS pääsee hakemaan huippu-urheilun tähtiseuramerkkiä. Huippu-urheilun tähtiseura pääsee tekemään vielä läheisempää yhteistyötä muiden seurojen, lajiliiton, Olympiakomitean ja urheiluakatemioiden kanssa. GS:n strateginen tavoite on olla yksi Cheerleadingin huippuseuroista maailmassa, jossa laadultaan erinomaista urheiluseuratoimintaa tarjotaan kaikilla tasoilla.

GS:lle on jo myönnetty Lasten ja nuorten tähtiseuramerkki vuonna 2017, ja se uusittiin 2020.