Kohti ammattimaista valmennusmallia: GS palkkaa 11 valmentajaa riveihinsä16.12.2020Jonna, Phoenix & Enkelit

Golden Spiritillä on jo kahden vuosikymmenen kestoinen perinne vapaaehtoistyöhön nojaavasta seuratoiminnasta. Vuonna 2020 yli 100 taitavaa ja koulutettua vapaaehtoista antoi aikaansa seuratoimintaan viikoittain, jotta mahdollisimman moni lapsi, nuori ja aikuinen voisi harrastaa cheerleadingia Helsingissä. Seuran jatkuvan kasvun myötä on kuitenkin syntynyt tarve jakaa jo toiminnassa mukana olevien osaavien valmentajien tietotaitoa ja kokemusta yhä useamman joukkueen kesken. Niinpä vuoden 2021 keväällä seurassa aloittaa vapaaehtoisten valmentajien rinnalla 11 työsuhteista, palkallista valmentajaa.

Kyseessä on vapaaehtoistoimintaan nojaavalla seuralle suuri muutos ja siksi palkkausmallia kokeillaan kevään 2021 kestävänä pilottina, mikäli koronavirustilanne sen sallii. Palkkauspilottia on suunniteltu pitkään ja uudesta toimintatavasta tullaan keräämään palautetta. Palautteen pohjalta toimintaa kehitetään tarpeen vaatiessa.

Seuran hallituksen mukaan tavoitteena on lisätä entisestään osaavan valmennuksen jatkuvuutta sekä valmentajien kouluttautumista ja kokemusta kaikissa seuran joukkueissa, aina alkeista ja harrasteesta edustusjoukkueisiin saakka.

Lisäksi uuden palkkauspilotin etuina on se, että seura pystyy työllistämään pitkäaikaisia seuratoimijoita, jotka tekevät osa-aikaista työtä esimerkiksi opiskeluiden ohella. Näin ollen pitkällä aikajänteellä on mahdollista, että seurassa valmentavat voivat tehdä valmennusta ainoana työnään joko opiskeluiden ohella tai tulevaisuudessa jopa päätoimisena ammattinaan.

”Palkkauspilotti helpottaa opiskelun ja toimeentulon yhdistämistä. Se, että saan valmennuksesta palkkaa, mahdollistaa ajankäytön jakautumisen vain opiskelun ja valmennuksen välille. Työskentelen vielä tämän kevään kahvilassa, mutta pidemmällä aikavälillä palkkauspilotti mahdollistaisi keskittymisen pelkästään valmentamiseen ja opiskeluun”, iloitsee Milla Vitali, yksi palkatuista valmentajista.

Milla kertoo, että palkkausmalli hänen kohdallaan mahdollistaa myös entistä pidemmän uran valmentajana seurassa, useamman eri levelin joukkueilla.

Valmentajalta vaaditaan paljon – malli tuo hyötyä niin urheilijoille kuin valmentajillekin

Edustus- ja kilpajoukkueiden menestyksekäs valmentaminen vaatii vuosi vuodelta enemmän, sillä valmentaminen on paljon muutakin kuin pelkästään lähitreeneissä paikan päällä ohjaamista. Uudella palkkausmallilla mahdollistetaan valmentajien panostaminen valmennukseen ja luodaan valmentajille urapolkuja seuran sisällä. Seuralle on tärkeää turvata edustus- ja kilpajoukkueiden valmennus ja menestys tulevaisuudessakin.

GS valmentajia syysnäytöksessä 2019
GS valmentajia syysnäytöksessä 2019

”Valmentaminen on treenien lisäksi aikatauluttamista, suunnittelua, lähes jatkuvaa urheilijoiden kuuntelua ja auttamista sekä pitkäjänteistä sitoutumista”, kertoo Sara Minadis, joka valmentaa aikuisten sekaedustusjoukkue Phoenixia.

Saralla on takana pitkä ura seurassa vapaaehtoisena ja nyt hän odottaa mielenkiinnolla sitä, miten palkkausmalli vaikuttaa tulevaisuudessa työn laatuun ja työhön sitoutumiseen. Palkkauksen myötä myös koetun arvostuksen tunteen toivotaan lisääntyvän, vaikkakin seura on muistanut ja arvostanut valmentajiaan jo ennen palkkausmallia.

Kun kokeneet, osaavat valmentajat valmentavat useampaa seuran joukkuetta, hyötyvät myös urheilijat. Tekniikat joukkueiden välillä yhdenmukaistuvat entisestään ja urheilijoiden polku joukkueesta toiseen helpottuu, kun uudessa tulevaisuuden joukkueessa on tuttu valmentaja odottamassa. Lisäksi valmentajat oppivat toisiltaan, kun pääsevät valmentamaan eri valmennustiimeissä ja tietotaito jalkautuu seurassa entistä tehokkaammin.

Puheenjohtaja ja hallitus työntekijöiden tukena

Seuran puheenjohtajana vuonna 2021 toimiva Inka Innanen odottaa palkkauspilottia innolla. Inka tulee toimimaan myös palkattujen valmentajien esihenkilönä.

”Odotan suurella innolla sekä myös jännityksellä uutta tehtävääni seuran puheenjohtajana. Pyrin pitämään viikoittaisia toimistokahveja Zoomin välityksellä kaikkien työtekijöiden, myös tulevien palkattujen valmentajien kanssa”, kertoo Inka tulevasta vuodesta.

Inka Innasen mukaan erityisen hienoa uudessa pilotissa on, että kokeneiden valmentajien ammattitaitoa saadaan jaettua useammalle joukkueelle ja että palkkaa voidaan maksaa niille, jotka valmentavat useita kertoja viikossa. Lisäksi muutos mahdollistaa toivon mukaan pidemmät urat valmentajille.


GS:n palkkauspilottimalli

 • 11 työsuhteista valmentajaa, jotka toimivat joko päävalmentajina tai tuntivalmentajina heille osoitetuissa joukkueissa
 • Tavoitteena saada kokemuksia palkkausmallista kaikilta taito- ja ikätasoilta
 • Palautteen ja kokemusten perusteella palkkausmalli jalkautetaan koko seuraan – tulevaisuudessakin on silti mahdollista valmentaa täysin vapaaehtoisena, ilman työsuhteen tuomia velvoitteita
 • Pilottiin osallistuvat valmentajat ja joukkueet:
  • Amanda Alinikula: Whitelighters
  • Annika Ahlstedt: Spellbinders, Fairies
  • Emma Nederström: Genies, Melids
  • Hanna Kärkkäinen: Pixies, Gaias
  • Janette Malmsten: Sparks, Elves
  • Jessica Pyöriä: Melids, Hobbits
  • Jonna Järvelä: Angels, Phoenix
  • Milla Vitali: Saints, Sprites
  • Rosalie Gillberg: Devils
  • Sara Minadis: Phoenix
  • Veera Lindh: Sparks, Naiads