Toimintalinjauksia

Toimintakäsikirja esittelee visiomme, eettiset linjauksemme, tavoitteemme, käytännön toimintaperiaatteemme ja organisaatiomme.
Käsikirjaa käytetään monipuolisesti seuran toiminnan laadun varmistamisessa ja kehittämisessä sekä toiminnasta tiedottamisen ja uusien jäsenten perehdyttämisen työkaluna. Tämän avulla kaikki jäsenet pääsevät tutustumaan toimintaamme. Käsikirjan ajantasaisuus tarkistetaan puolivuosittain ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Käsikirjaamme pääset tutustumaan täältä.

Seuran valmennuslinjausta on päivitetty syksyllä 2022. Valmennuslinjauksen tavoitteena on yhtenäistää seuran valmennus ja edelleen varmistaa laadukas toiminta, tuoda valmennus ja urheilijan polku yhteen (→ urheilijalähtöisyys valmennuksessa) sekä osallistaa valmentajia ja jäsenistöä jatkuvasti seuran kehityksessä ja kasvussa. Valmennuslinjausta tarkastellaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

Valmennuslinjaukseen pääset tutustumaan täältä.

Seuran urheilijan polku on päivitetty syksyllä 2022. Polku kuvaa, kuinka yksilöt etenevät polulla monimuotoisesti ja harjoitustaustansa mukaisesti sekä minkälaisia harjoitusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi eri vaiheissa olla. Samalla se avaa tukitoimia, joilla seura voi tukea urheilijaa esim. urheilun ja opiskelun yhteensovittamisessa. Urheilijan polku antaa päälinjat toiminnalle.

Urheilijan polkuun pääst tutustumaan täältä.