Työryhmät

Kaudella 2023-2024 GS-perheessä toimii seitsemän työryhmää tai valiokuntaa. Työryhmät kokoontuvat lähi- tai etätapaamisina 1-6 kertaa vuodessa. Työryhmiä vetää hallituksen jäsen tai toimiston työntekijä ja jäsenet koostuvat eri rooleissa toimivista seuratoimijoista, harrastajista tai harrastajien lähipiiristä. Hae työryhmiin mukaan oheisella lomakkeella tai ottamalla yhteyttä toiminnanjohtajan sijaiseen Johanna Luttiseen (johanna.luttinen@goldenspirit.fi / 050 533 7656) 11.9. mennessä.

HUIPPU-URHEILUN TYÖRYHMÄ kehittää tulevalla kaudella seuramme huippu-urheilun tukijärjestelmää ja suunnittelee mm. taloudellisen tuen/stipendijärjestelmän käyttöönottoa. Ryhmä kokoontuu 4-6 kertaa kauden aikana, joista 2-4 tapaamista pidetään lähitapaamisina. Työryhmää vetää toiminnanjohtajan sijainen Johanna Luttinen ja mukana ryhmässä valmennuskoordinaattori Emma Nederström sekä hallituksen huippu-urheiluvastaava.

VALMENNUKSEN KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄ jatkaa työtään valmentajien tukitoimien ja valmennuksen kehittämiseksi strategiamme mukaisesti. Työryhmä kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa, joista 2-4 toteutetaan lähitapaamisina. Työryhmää vetää valmennuskoordinaattori Emma Nederström ja mukana ryhmässä hallituksen valmennusvastaava.

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITYÖRYHMÄ seuraa VIMA-strategiamme tavoitteiden etenemistä ja tekee tarvittaessa muutosehdotuksia hallitukselle. Työryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Työryhmää vetää toiminnanjohtajan sijainen Johanna Luttinen ja mukana seurakoordinaattori Maria Poiasnik ja hallituksen viestintävastaava.

 
MAKSUPORRASTUSTEN TYÖRYHMÄ perustetaan kaudeksi 2023-2024 suunnittelemaan ja pohtimaan mahdollisia maksuporrastuksia tai -alennuksia seuramme maksuihin. Työryhmän tavoitteena on työstää ehdotus maksuporrastuksista ja -alennuksista hallitukselle. Työryhmää vetää seurakoordinaattori Maria Poiasnik. 

STRATEGIATYÖRYHMÄ seuraa tulevalla kaudella strategian etenemistä ja tekee tarvittaessa muutosehdotuksia hallitukselle. Työryhmä kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Työryhmää vetää toiminnanjohtajan sijainen Johanna Luttinen ja mukana hallituksen strategiavastaava.

TÄHTISEURATYÖRYHMÄ kartoittaa tähtiseurakriteerien edistymistä ja hallinnoi lasten ja nuorten uudelleenauditoinnin järjestämistä. Työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa, joista 1-2 kertaa toteutetaan lähitapaamisena tai auditoinnin merkeissä. Työryhmään kaivataan edustajia eri rooleissa toimivista jäsenistä ja heidän lähipiiristään. Työryhmää vetää toiminnanjohtajan sijainen Johanna Luttinen ja mukana hallituksen tähtiseuravastaava.

NUORISOVALIOKUNTA jatkaa kaudella 22-23 aloittamaa työtään suunnittelemalla seuramme matalan kynnyksen tapahtumia ja koostamalla kehitysehdotuksia seuramme toimintaan. Tuttavallisemmin NuVa koostuu seuramme harrastajista ja sitä vetää valmentajamme Ida Haapanen. Valiokunta kokoontuu 4-6 kertaa kauden aikana, joista 3-4 ovat avoimia kaikille seuramme harrastajille. Avoimet tilaisuudet toteutetaan Kultahallilla pop up -tyylillä: mukavaa yhdessäoloa, ruokaa ja ideointia seuran kehittämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Tervetuloa mukaan GS-perheen työryhmätoimintaan!