Arvot

Seuran toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka näkyvät seuran toiminnassa aina hallinnosta ja seuratoimijoista harrastajiin asti.

  • Yhteisöllisyys

Olemme yhtenäinen GS-perhe ja vaalimme vahvaa me-henkeä! Tätä kultaista henkeä vahvistetaan yhdessä tekemisen kautta ja kannustaen jäseniä perheineen osallistumaan laajalti toimintaan.

  • Laadukkuus

Panostamme laatuun kaikilla osa-alueilla, niin urheilutoiminnassa kuin seurahallinnossa. Valmentajat ja muut seuratoimijat ovat koulutettuja ja panostamme fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen. Tavoitteena on jatkuva kokonaisvaltainen kehitys urheiluseurana. 

  • Yhdenvertaisuus

Meille on tärkeää jäsentemme välinen yhdenvertaisuus. Jokaiselle löytyy seurassamme harrastusmahdollisuus. Pyrimme siihen, että jokainen seuran jäsen saa halutessaan kilpailla. Tarjoamme edullisia matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksia.

  • Urheiluhenki

Ruokimme urheilukulttuuria, jossa on keskiössä kunnioitus, urheilijoiden hyvinvointi ja halu urheilla ja kilpailla yhdessä. Kunnioitamme muita ja kannustamme toisia.

Seuran arvojen lisäksi Golden Spiritin toimintaa ohjaavat seuran asettamat sekä urheilun eettiset linjaukset. Golden Spiritissä kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia iästä, sukupuolesta, alkuperästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Golden Spirit ei hyväksy minkäänlaista syrjintää eikä kiusaamista jäseniltään tai jäseniinsä kohdistuen.