Arvot

Seuran toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, jotka näkyvät seuran toiminnassa aina hallinnosta ja seuratoimijoista harrastajiin asti.

Yhdenvertaisuus
Seura pyrkii toiminnallaan edistämään tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta joukkueissaan. Harrastuskustannukset on pyritty laskemaan niin mataliksi, että kaikilla halukkailla olisi mahdollista harrastaa Golden Spiritissä sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Laadukkuus

Golden Spiritin seuratoiminta perustuu avoimuuteen ja johdonmukaisuuteen niin seuran sisäisesti kuin ulospäin viestittäessä. Seuratoiminnan laadun takaamiseksi valmentajia ja muita seuratoimijoita koulutetaan jatkuvasti, ja tavoitteena on kokonaisvaltaisesti jatkuva kehitys urheiluseurana.

Yhteisöllisyys

Golden Spirit pyrkii luomaan vahvaa “me”-henkeä seuran sisällä. Tätä kultaista henkeä vahvistetaan yhdessä tekemisen kautta ja kannustaen niin jäseniä kuin perheitäkin osallistumaan laajalti toimintaan.

Urheiluhenki

Seura kannustaa harrastajia rehtiin kilpailuun, jossa kunnioitetaan muita kilpailijoita ja kannustetaan toisia. Urheiluhenki ulottuu aina seuran sisäisistä treeneistä kansainvälisiin kilpailuihin.

Seuran arvojen lisäksi Golden Spiritin toimintaa ohjaavat seuran asettamat eettiset linjaukset. Golden Spiritissä kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia iästä, sukupuolesta, alkuperästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Golden Spirit ei hyväksy minkäänlaista syrjintää eikä kiusaamista jäseniltään tai jäseniinsä kohdistuen.