Seuran maksut

Seuran jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun ja harjoittelumaksut. Jäsenmaksu maksetaan kerran toimintavuodessa, aina syyskauden alussa. Harjoittelumaksu maksetaan kahdesti vuodessa, kevät- ja syyskaudesta erikseen. Jokaisella seuran harrastajalla on oltava myös kilpacheerleadingin kattava tapaturma- ja urheiluvakuutus (ks. lisenssi tai harrastevakuutus).

Maksut toimintavuonna 2024-2025
Jäsenmaksu 50€
Kannatusjäsenmaksu 50€

Harjoitusmaksut 250€-447,50€
Alkeet: 250€-310€ / puoli vuotta
Harrastetaso: 350€ / puoli vuotta
Kilpataso: 405€ / puoli vuotta
Edustustaso: 427,5-447,50€ / puoli vuotta

Harjoittelumaksu sisältää harjoitukset, harjoitustilat, valmennuksen(palkat, lisenssit, koulutus yms.), kilpailuasun/ ja-musiikin(harraste-edustustasolla), vapaaharjoittelu Kultahallille ja joukkueen hallinnolliset asiat. Golden Spiritin harjoittelumaksun voi maksaa myös smartumilla, edenredillä tai ePassilla. Ohjeet maksamiseen täältä.

Kaudesta 2024 laskuihin lisätään yhden(1) euron suuruinen palvelumaksu.

Kilpa- ja edustustasolla on käytössä vuosimaksu 2024-2025. Maksuihin voitte tutustua tarkemmin täällä.

Mikäli harrastaja lopettaa kesken maksukauden, jäsen- tai harjoittelumaksuja ei palauteta. Jäsenmaksu on kaikille jäsenille samansuuruinen. Kilpa- ja edustusjoukkueissa joukkuepaikan vastaanottamisen jälkeen urheilija sitoutuu maksamaan joukkueen jäsen- ja kausimaksun. Kilpa- ja edustusjoukkueissa joukkuepaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti ilmoitetulla tavalla.

Tässä ohjeet uusille jäsenille, jotka haluavat kokeilla seurassamme:
1. Kokeilujakso: Uudella jäsenellä on mahdollisuus kokeilla seurassamme toimintaa maksutta kaksi peräkkäistä kertaa. Tämä antaa mahdollisuuden tutustua toimintaamme ennen varsinaista sitoutumista.
2. Rekisteröityminen: Ennen kuin aloitta kokeilujakson, tulee rekisteröityä Myclubissa joukkueen alle, jossa kokeilu halutaan suorittaa. Rekisteröityminen mahdollistaa tietojen hallinnan ja varmistaa, että tiedämme, kuka osallistuu harjoituksiin.
3. Kokeilujakson päättäminen: Mikäli kokeilujakson päätteeksi päätätte, että ette jatka harrastusta seurassamme, ilmoitakaa tästä toimistollemme. Tämä auttaa meitä pitämään jäsentietomme ajan tasalla.
4. Jäsen- ja harjoittelumaksu normaalin peruskauden aikana: Mikäli kokeilujakson päätteeksi päätätte jatkaa harjoituksia ja osallistua normaalin peruskauden aikana edes yhtiin harjoitukset, tulee maksaa koko kauden jäsen- ja harjoittelumaksun. Tämä mahdollistaa osallistumisen kaikkiin harjoituksiin ja tapahtumiin.
5. Jäsen- ja harjoittelumaksu loppukaudesta: Jos kokeilut tapahtuvat loppukaudesta joukkueessa, josta ei ole tarjolla kurssimahdollisuutta, tulee maksaa jäsenmaksu ja alennettu harjoittelumaksu, joka vastaa kurssihinnan määrää. Tämä auttaa kattamaan seuran kulut.

  • Syyskauden loppukausi alkaa ilmoittautumisista 1. marraskuuta lähtien.
  • Kevätkauden loppukausi alkaa ilmoittautumisista 1. huhtikuuta lähtien.

Golden Spiritin maksuehdot:
Kun uusi harrastaja aloittaa harrastamisen seurassa, tulee alaikäisen harrastajan huoltajan tai täysi-ikäisen urheilijan tehdä tunnukset seuran jäsenrekisterijärjestelmä myClubiin. Ilmoittautuminen seuran toimintaan tapahtuu nettisivujen etusivulla olevan myClub-linkin kautta vasemalla olevassa palkissa. Joukkueisiin ilmoittaudutaan syntymävuoden ja taitotason mukaisesti. Poikkeuksia alkeistasolla on mahdollista tehdä ja niistä voit keskustella suoraan valmennuskordinaattorin Emma Nederströmin kanssa, valmennus@goldenspirit.fi

Alkeis- ja harrastetasolla uusi harrastaja voi käydä tutustumassa harjoituksiin kaksi peräkkäistä kertaa ilmaiseksi, jonka jälkeen mahdollisesta lopettamisesta tulee ilmoittaa seuralle oheisen linkin kautta. Tutustumiskertojen tulee olla peräkkäiset harjoituskerrat. Kahden peräkkäisen tutustumiskerran jälkeen harrastaja ja/tai huoltaja sitoutuu suorittamaan harjoitusmaksun kyseiselle kaudelle, mikäli lopettamisesta ei ole ilmoitettu kirjallisesti ennen seuraavien harjoitusten alkua. Huomioithan, että harjoitusmaksua ei hyvitetä yksittäisistä poissaoloista edes lääkärintodistusta vastaan. Yksittäisten harjoitusten peruuntumisia ei korvata. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta mistään syystä. Alkeis- ja harrastetason harjoitukset eivät ole pakollisia, joten harjoitusmaksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan ja harrastaja valitsee itse mihin kaikkiin harjoituksiin osallistuu. Jokaisen seuran toimintaan myClubin kautta ilmoittautuvan harrastajan tulee tutustua etukäteen seuran sääntöihin sekä maksu- ja peruutusehtoihin. MyClubiin ilmoittautuminen sitouttaa harrastajan noudattamaan seuran sääntöjä sekä maksu- ja peruutusehtoja. Jokaisen omalla vastuulla on tutustua näihin dokumentteihin etukäteen.

Tutustuttuaan edellä mainittuihin dokumentteihin ja tehtyään myClub-tunnukset harrastaja pääsee tarkastelemaan omia tietojaan myClubin kautta. Siellä pystyy esimerkiksi päivittämään yhteystiedot, tarkastelemaan omien laskujensa tilannetta ja ilmoittautumaan joukkueen tapahtumiin. Jokainen täysi-ikäinen harrastaja tai alaikäisen harrastajan huoltaja on vastuussa omien tietojensa täyttämisestä sekä päivittämisestä myClubiin. Mikäli esimerkiksi laskutusosoite muuttuu, on täysi-ikäisen harrastajan tai alaikäisen harrastajan huoltajan vastuulla päivittää uusi osoite myClubiin. Mikäli aktivoitte e-laskutuksen kesken laskutuskautta, suosittelemme olemaan yhteydessä erikseen vielä seuramme toimistoon, toimisto@goldenspirit.fi. Laskutus tapahtuu seurassa pääsääntöisesti sähköpostitse.

Myös lisätietojen päivittäminen on tärkeää, jotta joukkueenjohtajilla, valmentajilla ja seurakoordinaattorilla on tieto allergioista ja vaatekoosta kilpailu- ja leirimatkoja varten. Kilpajoukkueissa jokaisella jäsenellä täytyy näkyä merkittynä Sportti ID. ID:tä tarvitaan aina kilpailuilmoittautumisen yhteydessä. MyClubin tiedot on hyvä tarkistaa vähintään vuosittain.

Seuran lähettämissä laskuissa maksuaika on normaalisti 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, laskun käsittely siirtyy Amili Oy:lle. Mikäli laskua ei ole maksettu 14 päivää laskun eräpäivän jälkeen, lähettää Amili Oy maksukehotuksen, johon lisätään sekä viiden euron perintäkulu että 7 prosentin viivästyskorko. Mikäli maksua ei ole saatu 17 päivää maksukehotuksen eräpäivän jälkeenkään, lähettää Amili maksuvaatimuksen, johon lisätään 14 euron perintäkulu. Mikäli saatavia ei ole maksettu maksukehotuksesta eikä maksuvaatimuksesta huolimatta, aloittaa Amili perinnän.

Mikäli haluat siirtää laskun eräpäivää tai maksaa laskun osissa, ole sähköpostitse yhteydessä seuramme toimistoon ennen alkuperäisen laskun erääntymistä. Eräpäivän siirtäminen tai osissa maksaminen sitouttavat alkuperäisen laskun maksamiseen kokonaisuudessaan.

Kaikki eräpäivän jälkeiset yhteydenotot suoraan Amilille (029 080 6500 | https://amili.fi/ )

Mikäli erääntynyttä laskua ole hoidettu tai sovittu maksujärjestelyistä Visman tai seuramme toimiston kanssa astuu voimaan harrastekielto. Kun Amili Oy aloittaa perinnän, astuu voimaan harrastekielto. Harrastekielto tarkoittaa, että harrastaja ei voi osallistua seuran toimintaan ennen kuin maksuasiat on selvitetty seuran ja perintätoimiston kanssa. Harrastekiellon astuessa voimaan, seurakoordinaattori tiedottaa asiasta valmentajia ja täysi-ikäisiä harrastajia tai alaikäisen harrastajan huoltajaa sähköpostitse. Mikäli harrastaja saapuu harjoituksiin harrastekiellosta huolimatta, soittaa valmentaja huoltajalle. Mikäli yhteyttä ei saada, viimeisenä keinona on käännyttää harrastaja pois harjoituksista. Harrastekielto astuu voimaan heti kun ensimmäinen lasku on perinnässä.

Muista aina käyttää laskulla olevaa tilinumeroa ja viitenumeroa, jotta lasku kohdentuu oikein. Muista myös maksaa koko laskulla oleva summa kerralla ellet ole erikseen sopinut asiasta seuramme toimiston kanssa. Huomioithan, että laskulla oleva tilinumero ei ole sama kuin seuran virallinen tilinumero. Mikäli jäsen suorittaa liikasuoritusta, Amili lähettää liikasuorituksesta kirjeen, jossa pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti tilinumero liikasuorituksen palautusta varten. Liikasuorituksen palautuksesta Amili vähentää 8,00€ käsittelykulun, joka on kulukorvaus tehdystä työstä, joka rahan palauttamisesta aiheutuu. Lähtökohtaisesti käsittelykulu vähennetään aina, mutta mikäli liikasuorituksen määrä on alle 16,00€, ei käsittelykulua vähennetä. Maksupalautuksista seura vähentää 8,00€ käsittelykulun.

Harrastajien tilapäisiä poissaoloja ei korvata rahassa. Pitkää liikuntakieltoa vaativassa loukkaantumistapauksessa (yli 2kk) olkaa yhteydessä seuramme toimistoon. Suosittelemme kuitenkin, että urheilija loukkaantumisista toipumisenkin aikana osallistuu joukkueen toimintaan, tapahtumin ja treeneihin.

Ilmoittautuminen seuran leireille, kursseihin ja kilpailuihin on aina sitova. Ilmoittautuminen  tehdään myClub-järjestelmässä seuran tapahtumiin. Joukkuekohtaisista tapahtumista lisätietoja joukkueen vamentajilta. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perutusta osallistumisesta palautetaan maksu ainoastaan lääkärintodistusta vastaan. Maksun palautus edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista seuramme toimistolle. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä liikuntakielto. Palautusmahdollisuus koskee maksuja, joista seuran on mahdollista saada vielä palautus.

Lähtökohtaisesti kaikille joukkueen jäsenille(harraste,- kilpa- ja edustus) varataan paikka kilpailuista ja joukkueen omasta leiristä. Mikäli harrastaja lopettaa kesken kauden laskutetaan loppukauden kilpailut ja leirit normaalisti, ellei niihin osallistumista ole peruutettu kirjallisesti viimeistään kaksi(2) kuukautta ennen tapahtumaa.

Mikäli sinulla on maksujen kanssa haasteita, haluat siirtää eräpäivää tai sopia maksusuunnitelmasta, ole yhteydessä seuramme toimistoon, toimisto@goldenspirit.fi.

Kaikki eräpäivän jälkeiset yhteydenotot suoraan Amiliin (029 080 6500 | https://amili.fi/ )